Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1492. (September 2018)

C. 1492. The solid in the figure consists of 15 unit cubes. In how many different ways is it possible to get from vertex \(\displaystyle A\) to vertex \(\displaystyle B\) along the grid lines if it is only allowed to move in the three directions indicated?

(5 pont)

Deadline expired on October 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Írjuk oda minden csúcshoz, hogy hányféleképpen lehet oda eljutni: Az \(\displaystyle A\) csúcs szomszédjaiba 1-1-féleképpen; innentől kezdve minden csúcsban összeadjuk az oda vezető csúcsokra (melyből egy vagy kettő van) írt számokat.

Válasz: 1296.


Statistics:

293 students sent a solution.
5 points:166 students.
4 points:9 students.
3 points:21 students.
2 points:18 students.
1 point:11 students.
0 point:60 students.
Not shown because of missing birth date or parental permission:8 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2018