Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1497. (October 2018)

C. 1497. Solve the following simultaneous equations:

$$\begin{align*} xy & =z,\\ xz & =y,\\ yz & =x. \end{align*}$$

(5 pont)

Deadline expired on November 12, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Összeszorozva a három egyenletet: \(\displaystyle (xyz)^2=xyz\).

Ez csak úgy lehetséges, ha \(\displaystyle xyz=0\) vagy \(\displaystyle xyz=1\).

Ha \(\displaystyle xyz=0\), akkor ha pl. \(\displaystyle z=0\), akkor a 2. és 3. egyenletből \(\displaystyle y=0\), illetve \(\displaystyle x=0\) következik. Hasonlóan, \(\displaystyle y=0\), illetve \(\displaystyle x=0\) esetén is kijön, hogy a másik két változó értéke is \(\displaystyle 0\). Tehát ebben az esetben egy megoldás van: \(\displaystyle x=y=z=0\).

Ha \(\displaystyle xyz=1\), akkor az \(\displaystyle xy\) helyére \(\displaystyle z\)-t beírva \(\displaystyle z^2=1\) adódik, és hasonlóan, \(\displaystyle y^2=1\) és \(\displaystyle x^2=1\). Ez azt jelenti, hogy a változók értéke \(\displaystyle 1\) vagy \(\displaystyle -1\) lehet, de úgy, hogy \(\displaystyle xyz=1\) teljesüljön. Így a következő megoldások adódnak, melyek az eredeti egyenletrendszert is kielégítik:

\(\displaystyle x\)\(\displaystyle y\)\(\displaystyle z\)
\(\displaystyle 1\)\(\displaystyle 1\)\(\displaystyle 1\)
\(\displaystyle 1\)\(\displaystyle -1\)\(\displaystyle -1\)
\(\displaystyle -1\)\(\displaystyle 1\)\(\displaystyle -1\)
\(\displaystyle -1\)\(\displaystyle -1\)\(\displaystyle 1\)

Statistics:

328 students sent a solution.
5 points:123 students.
4 points:33 students.
3 points:54 students.
2 points:29 students.
1 point:45 students.
0 point:30 students.
Unfair, not evaluated:4 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:10 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2018