Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1508. (November 2018)

C. 1508. Determine the value of \(\displaystyle xy\), given that \(\displaystyle x+y=1\) and \(\displaystyle x^3+y^3=\frac12\).

(5 pont)

Deadline expired on December 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az ismert azonosság szerint:

\(\displaystyle (x+y)^3=x^3+y^3+3xy(x+y).\)

Behelyettesítve a feladat feltételeit:

\(\displaystyle 1=\frac{1}{2}+3xy\)

adódik, amiből

\(\displaystyle \frac{1}{2}=3xy,\)

azaz

\(\displaystyle \frac{1}{6}=xy.\)

Tehát a feltételeket kielégítő \(\displaystyle x\) és \(\displaystyle y\) számokra \(\displaystyle xy=\frac{1}{6}\).

Megmutatjuk, hogy tényleg létezik is ilyen \(\displaystyle x\) és \(\displaystyle y\). Ehhez helyettesítsünk \(\displaystyle y=1-x\)-et az előző egyenlőségbe:

\(\displaystyle \frac{1}{6}=x(1-x),\)

\(\displaystyle \frac{1}{6}=x-x^2,\)

\(\displaystyle x^2-x+\frac{1}{6}=0.\)

Alkalmazva a másodfokú egyenlet megoldóképletét kapjuk:

\(\displaystyle x_{1,2}=\frac{1 \pm \sqrt{1-\frac{4}{6}}}{2}=\frac{1}{2}\pm \frac{1}{2\sqrt{3}}.\)

Tehát \(\displaystyle x=x_1\) (és ekkor \(\displaystyle y=x_2\)) vagy \(\displaystyle x=x_2\) (és ekkor \(\displaystyle y=x_1\)).

Az így kapott \(\displaystyle x\) és \(\displaystyle y\) értékek kielégítik a feledat feltételeit:

\(\displaystyle \frac{1}{2}+ \frac{1}{2\sqrt{3}}+ \frac{1}{2}- \frac{1}{2\sqrt{3}}=1\)

és

\(\displaystyle {\left(\frac{1}{2}+ \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)}^3+ {\left(\frac{1}{2}- \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)}^3=\frac{1}{2}.\)

Tehát létezik ilyen \(\displaystyle x\) és \(\displaystyle y\), a keresett \(\displaystyle xy\) érték pedig \(\displaystyle xy=\frac{1}{6}.\)


Statistics:

375 students sent a solution.
5 points:291 students.
4 points:20 students.
3 points:9 students.
2 points:28 students.
1 point:5 students.
0 point:5 students.
Not shown because of missing birth date or parental permission:17 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2018