Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1534. (March 2019)

C. 1534. Find all real pairs \(\displaystyle (x,y)\) satisfying \(\displaystyle 5x^2+y^2-4xy+24 \le 10x-1\).

(5 pont)

Deadline expired on April 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Rendezzük át az egyenlőtlenséget, hogy a jobb oldalon 0 álljon:

\(\displaystyle 5x^2+y^2-4xy+24-10x+1 \leq 0. \)

A bal oldalt alakítsuk két teljes négyzet összegévé:

\(\displaystyle (y-2x)^2 + (x-5)^2 \leq 0.\)

A bal oldalon álló összeg mindkét tagja nagyobb, vagy egyenlő 0-nál, hiszen négyzetek, azaz az összeg csak úgy lehet kisebb, vagy egyenlő 0-nál, ha egyenlő 0-val. Két négyzet összege pontosan akkor egyenlő 0-val, ha mindkettő 0. Azaz \(\displaystyle (y-2x)^2=0\) és \(\displaystyle (x-5)^2=0.\)

Ebből \(\displaystyle y-2x=0\) és \(\displaystyle x-5=0.\) Kaptuk, hogy

\(\displaystyle x=5\)

és

\(\displaystyle y=10.\)

Azaz az egyenlőtlenségnek egyetlen számpár a megoldása: \(\displaystyle x=5,y=10.\)

Megjegyezzük, hogy ezt visszahelyettesítve láthatjuk, hogy teljesül az egyenlőtlenség.


Statistics:

221 students sent a solution.
5 points:178 students.
4 points:5 students.
3 points:9 students.
2 points:2 students.
1 point:11 students.
0 point:4 students.
Not shown because of missing birth date or parental permission:12 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2019