Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1535. (March 2019)

C. 1535. Prove that if the area of a convex quadrilateral is halved by each diagonal, then the quadrilateral is a parallelogram.

(5 pont)

Deadline expired on April 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás.

Először nézzük a négy kis háromszöget, amiket a négyszög két csúcsa és az átlóinak \(\displaystyle E\) metszéspontja alkot. Ezek területét jelölje rendre \(\displaystyle T_a, T_b, T_c, T_d\) az alapján, hogy a négyszög mely oldala tartozik az adott kis háromszöghöz (például, az \(\displaystyle ABE\) háromszög területe \(\displaystyle T_a\)).

Tudjuk, hogy a négyszög mindkét átlója felezi a négyszög területét, azaz

\(\displaystyle T_a+T_d=T_b+T_c\)

és

\(\displaystyle T_a+T_b=T_c+T_d.\)

Ha összeadjuk a két egyenletet adódik, hogy

\(\displaystyle T_a=T_c.\)

Ha pedig kivonjuk az elsőből a másodikat, akkor kapjuk, hogy

\(\displaystyle T_b=T_d.\)

Azaz a négyszögben a szemközti kis háromszögek területe egyenlő. Ebből következik, hogy

\(\displaystyle T_{ABC}=T_a+T_b=T_a+T_d=T_{ABD}.\)

Ennek a két háromszögnek közös az \(\displaystyle AB\) oldala, így egyenlő a hozzá tartozó magasságuk, azaz \(\displaystyle GC=FD\). Ezzel megmutattuk, hogy \(\displaystyle AB \parallel CD\). Hasonlóan bizonyítható, hogy \(\displaystyle BC \parallel DA\). Azaz a négyszögünk szemközti oldalai párhuzamosak, tehát valóban paralelogramma.


Statistics:

152 students sent a solution.
5 points:96 students.
4 points:12 students.
3 points:14 students.
2 points:9 students.
1 point:9 students.
0 point:9 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2019