Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1536. (March 2019)

C. 1536. Find all real pairs \(\displaystyle (x,y)\) satisfying

\(\displaystyle xy =x+y+5,\)

\(\displaystyle x^2+y^2 =5.\)

(5 pont)

Deadline expired on April 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Először alakítsuk át a második egyenletet:

\(\displaystyle (x+y)^2-2xy=5,\)

majd az első egyenletet felhasználva helyettesítsünk be \(\displaystyle xy=(x+y+5)\)-öt:

\(\displaystyle (x+y)^2-2(x+y+5)=5.\)

Ezután bontsuk fel a zárójelet, és rendezzünk 0-ra:

\(\displaystyle (x+y)^2-2(x+y)-15=0.\)

A másodfokú egyenlet megoldóképletetét alkalmazva kapjuk, hogy

\(\displaystyle x+y= \frac{2 \pm 8}{2},\)

azaz \(\displaystyle x+y=5\) vagy \(\displaystyle -3\).

1. eset: \(\displaystyle x+y=5\),
ekkor az első egyenletből \(\displaystyle xy=10\).

Ilyenkor

\(\displaystyle y=5-x,\)

amit a szorzatba behelyettesítve

\(\displaystyle x(5-x)=10.\)

Átalakítva kapjuk, hogy

\(\displaystyle x^2-5x+10=0,\)

amire alkalmazva a másodfokú egyenlet megoldóképletét látható, hogy negatív a diszkrimináns, azaz ebben az esetben nincs megoldás.

2. eset: \(\displaystyle x+y=-3\),
ekkor az első egyenletből \(\displaystyle xy=2\).

Ilyenkor \(\displaystyle y=-3-x\), amit a szorzatba helyettesítve adódik, hogy

\(\displaystyle x(-3-x)=2.\)

Átalakítva kapjuk, hogy

\(\displaystyle x^2+3x+2=0,\)

azaz

\(\displaystyle (x+1)(x+2)=0.\)

Egy szorzat pontosan akkor 0, ha valamelyik tényezője 0, azaz \(\displaystyle x=-1\) vagy \(\displaystyle x=-2\).

Visszahelyettesítve kapjuk, hogy

i) ha \(\displaystyle x=-1\), akkor \(\displaystyle y=-2\),

ii) ha \(\displaystyle x=-2\), akkor \(\displaystyle y=-1\).

Ezeket az eredeti egyenletekbe visszahelyettesítve látható, hogy vaban kielégítik a feltételeket.

Tehát az egyenletrendszernek két megoldása van: \(\displaystyle x=-1, y=-2\) és \(\displaystyle x=-2, y=-1\).


Statistics:

221 students sent a solution.
5 points:144 students.
4 points:16 students.
3 points:7 students.
2 points:11 students.
1 point:5 students.
0 point:20 students.
Unfair, not evaluated:6 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:12 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2019