Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1550. (May 2019)

C. 1550. Find all positive integers \(\displaystyle n\) satisfying \(\displaystyle n\cdot(1!+2!+3!+\cdots+n!)=(n+1)!\).

(5 pont)

Deadline expired on June 11, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Nézzük meg a bal oldalon levő utolsó két tag összegét:

\(\displaystyle n((n-1)!+n!)= n!+ n \cdot n!= (n+1)!,\)

azaz a bal oldalon levő utolsó két tag összege egyenlő a jobb oldallal. Mivel a bal oldalon minden összeadandó pozitív, ezért nem állhat az összeg 2-nél több tagból.

Ha \(\displaystyle n=2\), akkor mindkét oldal 6, azaz teljesül az egyenlőség, így ez megoldás.

Ha \(\displaystyle n=1\), akkor bal oldal kisebb, mint a jobb oldal.

Azaz egy megoldás van, \(\displaystyle n=2\).


Statistics:

99 students sent a solution.
5 points:86 students.
4 points:6 students.
3 points:2 students.
2 points:3 students.
0 point:2 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2019