Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1553. (September 2019)

C. 1553. Determine the constant term of the expression \(\displaystyle \left(x^{12}+\frac1{x^{18}}\right)^{25}\).

(5 pont)

Deadline expired on October 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A binomiális tétel szerint kifejtve a hatványt egy tag a következőképpen írható fel:

\(\displaystyle \binom{25}{k} \cdot x^{12k} \cdot x^{-18(25-k)}.\)

Ahhoz, hogy a konstans tagját kapjuk meg, \(\displaystyle x\) kitevőjének 0-nak kell lennie, azaz a

\(\displaystyle 12k+ [-18(25-k)]=0\)

egyenlőségnek teljesülnie kell. Ezt átalakítva kapjuk, hogy

\(\displaystyle 30k=450,\)

azaz

\(\displaystyle k=15.\)

Ezek alapján a kifejezés konstans tagja \(\displaystyle \binom{25}{15}\).


Statistics:

168 students sent a solution.
5 points:105 students.
4 points:25 students.
3 points:10 students.
2 points:7 students.
0 point:15 students.
Unfair, not evaluated:5 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2019