Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1557. (September 2019)

C. 1557. Two numbers are selected at random from the set of two-digit positive integers. What is the probability that they will have a digit in common?

(5 pont)

Deadline expired on October 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Készítsünk egy gráfot, amelynek a csúcsai a kétjegyű pozitív egész számok, és két csúcs között akkor fusson él, ha a hozzájuk tartozó két számnak van közös számjegye. Ekkor a keresett valószínűség

\(\displaystyle P= \dfrac{\text{élek száma}}{\binom{90}{2}}.\)

Most számoljuk meg, hány éle van a gráfunknak. Ehhez 3 típusba osztjuk a csúcsokat:

1. típus: \(\displaystyle xx\) alakú csúcsok (azonos számjegyekből álló kétjegyű számok)
Ilyen alakú számból 9 db van, és mindegyikből 17 él indul ki: az \(\displaystyle xy\) alakú csúcsokba, ahol \(\displaystyle y\ne x\) tetszőleges számjegy (9 db) és az \(\displaystyle yx\) alakú csúcsokba, ahol \(\displaystyle 0\ne y\ne x\) tetszőleges számjegy (8 db).

2. típus: \(\displaystyle xy\) típusú csúcsok, ahol \(\displaystyle x, y\) különböző és \(\displaystyle y \neq0\) (és természetesen \(\displaystyle x\ne0\), hiszen kétjegyű számról van szó)
Ilyen csúcsból \(\displaystyle 9\cdot8=72\) db van, mindegyikből 33 él indul ki: az \(\displaystyle xz\) típusú csúcsokba, ahol \(\displaystyle z \neq y\) tetszőleges számjegy (9 db), a \(\displaystyle zx\) típusúakba, ahol \(\displaystyle 0\neq z \neq x\) tetszőleges számjegy (8 db), az \(\displaystyle yz\) típusú csúcsokba, ahol \(\displaystyle z \neq x\) tetszőleges számjegy (9 db) és a \(\displaystyle zy\) típusúakba, ahol \(\displaystyle z\notin \{0,x,y\}\) tetszőleges számjegy (7 db).

3. típus: \(\displaystyle x0\) alakú csúcsok (ahol \(\displaystyle x\neq 0\), hiszen kétjegyű számokat vizsgálunk)
9 db ilyen szám van, mindegyik 25 másik csúccsal van összekötve: az \(\displaystyle y0\) alakú csúcsokkal, ahol \(\displaystyle 0\ne y \neq x\) tetszőleges számjegy (8 db), az \(\displaystyle xy\) alakúakkal, ahol \(\displaystyle 0 \neq y\) tetszőleges számjegy (9 db) és az \(\displaystyle yx\) alakú számokkal, ahol \(\displaystyle 0 \neq y \neq x\) tetszőleges számjegy (8 db).

Azaz az élek száma:

\(\displaystyle \frac{9 \cdot 17+ 72 \cdot 33 + 9 \cdot 25}{2}=1377.\)

Így a keresett valószínűség

\(\displaystyle P=\frac{1377}{4005}=\frac{153}{445}.\)

Azaz \(\displaystyle \frac{153}{445}(\approx0,3438)\) annak a valószínűsége, hogy a véletlenszerűen kiválasztott két számnak van közös számjegye.

Megjegyzések. 1. Sokan nem vették figyelembe, hogy a két számot nyilvánvalóan egyszerre választjuk ki, tehát nem lehetnek egyformák. 2. Sokan pedig úgy tekintették, mintha egy számpárt kétféleképpen is választhatnánk, azaz az összes lehetőségek számát sem, illetve a jó lehetőségek számát sem osztották 2-vel. Ekkor ugyan a végeredmény végül helyes, ám a gondolatmenetben van hiba. 3. Sok-sok apró hiba volt, ezért a sok hiányos dolgozat.


Statistics:

254 students sent a solution.
5 points:59 students.
4 points:53 students.
3 points:37 students.
2 points:28 students.
1 point:31 students.
0 point:42 students.
Unfair, not evaluated:4 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2019