Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1567. (November 2019)

C. 1567. Find the real solutions of the equation

\(\displaystyle 2x^2-4xy+4y^2-8x+16=0. \)

Proposed by M. Szalai, Szeged

(5 pont)

Deadline expired on December 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Először írjuk fel a bal oldalt mint két teljes négyzet összege, ekkor az egyenletünk a következőképpen néz ki:

\(\displaystyle (x-4)^2+(x-2y)^2=0.\)

Bármely valós szám négyzete nemnegatív, így a bal oldalon két nemnegatív szám összege áll, ami csak úgy lehet 0, ha mindkét tag 0. Azaz \(\displaystyle x-4=0\) és \(\displaystyle x-2y=0\). Az elsőből kapjuk, hogy \(\displaystyle x=4\), ezt a második egyenlőségbe behelyettesítve adódik, hogy \(\displaystyle y=2\). Ezeket az értékeket a kiindulási egyenletbe visszahelyettesítve egyenlőséget kapunk.

Tehát az \(\displaystyle x=4\) és \(\displaystyle y=2\) számpár a megoldása az egyenletnek.


Statistics:

229 students sent a solution.
5 points:177 students.
4 points:25 students.
3 points:4 students.
2 points:7 students.
1 point:4 students.
0 point:7 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:2 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2019