Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1595. (March 2020)

C. 1595. Find all pairs \(\displaystyle (x,y)\) of positive integers such that

\(\displaystyle \frac1x+\frac1y=\frac{2}{1893}. \)

Could have been proposed by Zaphenath Paaneah, Thebes, Egypt

(5 pont)

Deadline expired on April 14, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Először szorozzunk be a nevezőkkel (megtehetjük, hisz \(\displaystyle x,y>0\)), majd rendezzük 0-ra az egyenletet:

\(\displaystyle 0=2xy-1893x-1893y.\)

Most a jobb oldalt 2-vel szorozzuk, majd szorzattá alakítjuk úgy, hogy a hiányzó konstans tagot mindkét oldalhoz hozzáadjuk:

\(\displaystyle 0=4xy-2\cdot 1893x-2\cdot 1893y,\)

\(\displaystyle 1893^2=(2x-1893)(2y-1893).\)

Mivel \(\displaystyle x,y\) pozitív egész számok, így a jobb oldalon két egész szám szorzata áll, azaz a bal oldalt kell előállítani két egész szám szorzataként. Továbbá mivel a bal oldal pozitív, így a jobb oldalon vagy mindkét tényező pozitív vagy mindkettő negatív.

Mivel \(\displaystyle x,y\) pozitívak, ezért

\(\displaystyle -1893 < 2x-1893,\ -1893< 2y-1893,\)

így ha negatívak lennének, szorzatuk nem adhatna \(\displaystyle 1893^2\)-t (hiszen mindkét tényező abszolút értéke 1893-nál kisebb lenne). Tehát mindkét tényező pozitív kell legyen.

Vagyis az \(\displaystyle 1893^2\)-t kell előállítanunk, mint két pozitív egész szám szorzata. Megvizsgáljuk az összes lehetőséget, és kiszámoljuk a kapott \(\displaystyle x,y\) értékeket az egyes esetekben. Jegyezzük meg, hogy \(\displaystyle 1893\) prímtényezős felbontása \(\displaystyle 1893=3 \cdot 631\). Ez alapján az összes (pozitív) osztópárt megvizsgáljuk, az esetek (összesen 9 eset) az alábbi táblázatban láthatók (a feladat megoldásaival):

\(\displaystyle 2x-1893\) \(\displaystyle 2y-1893\) \(\displaystyle x\) \(\displaystyle y\)
1 3583449 947 1792671
3 1194483 948 598188
9 (\(\displaystyle =3^2\)) 398161 951 200027
631 5679 1262 3786
1893 (\(\displaystyle =3 \cdot 631\)) 1893 1893 1893
5679 (\(\displaystyle =3^2 \cdot 631\) )631 3786 1262
398161 (\(\displaystyle =631^2\)) 9 200027 951
1194483 (\(\displaystyle =3 \cdot 631^2\)) 3 598188 948
3583449 (\(\displaystyle =3^2\cdot 631^2\)) 1 1792671 947

Ezeket visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe egyenlőséget kapunk, azaz ezek az \(\displaystyle x,y\) számpárok tényleg megoldások.

Tehát az alábbi \(\displaystyle (x,y)\) számpárok a megoldásai az egyenletünknek:

\(\displaystyle (947, 1792671); (948, 598188); (951, 200027); (1262, 3786); (1893, 1893); (3786, 1262); (200027, 951); (598188, 948)\text{ és }(1792671, 947).\)

Megjegyzés. Az ókori egyiptomi matematika egyik érdekessége, hogy néhány kivételtől eltekintve a törteket mindig törzstörtekként írták föl. Például a \(\displaystyle \frac38\) az egyiptomi papiruszokon \(\displaystyle \frac14+\frac18\) alakban szerepel, vagyis egység számlálójú törteket használtak. És hogy kit takar a titokzatos név? "És nevezé a Fáraó József nevét Cafenát-Pahneákhnak." (Mózes 1. könyve, 41. fejezet, 45. vers.)


Statistics:

95 students sent a solution.
5 points:Bánó Bulcsú, Cserkuti Sándor, Dancsó 172 Dorottya, Deák Gergely, Dékány Csaba, Domján Olivér, Egyházi Hanna, Erdős Gábor, Faik Andrea, Feczkó Nóra, Flódung Áron , Halász Henrik, Horváth Milán, Jósvai Dominik, Kalocsai Zoltán, Koleszár Domonkos, Lőw László, Metzger Ábris András, Németh László Csaba, Pálfi Fruzsina Karina, Plósz István Marcell, Schiller Bence, Sebestyén József Tas, Somogyi Dalma, Szabó 219 Petra, Szabó Zóra, Szakács Domonkos, Szalanics Tamás, Szamkó Szabolcs, Szász Csenge, Szegedi Ágoston, Székely Milán, Szepesi Dorina, Szirák Szabolcs, Szittyai Anna, Virág 341 Péter, Xu Yiling.
4 points:16 students.
3 points:8 students.
2 points:10 students.
1 point:20 students.
0 point:4 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2020