Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A C. 1602. feladat (2020. április)

C. 1602. Két tizedikes és két tizenegyedikes diák nekiült az áprilisi KöMaL C feladatok megoldásának. (Minden hónapban hét gyakorlatot tűzünk ki, ebből az 1–5. gyakorlatokra a legfeljebb 10. évfolyamosok, a 3–7. gyakorlatokra pedig a 11–12. évfolyamosok küldhetnek be megoldást). Egy óra elteltével azt vették észre, hogy minden feladatra pontosan egyvalaki tudott megoldást adni közülük, valamint, hogy mindenki megoldott legalább egy feladatot. Hányféle felosztásban dolgozhattak a példákon, ha mindenki csak a saját korosztályának megfelelő feladatokkal foglalkozott? (Különbözőnek tekintünk két felosztást, ha van legalább egy feladat, amit más old meg.)

(5 pont)

A beküldési határidő 2020. május 11-én LEJÁRT.


Megoldás. Jelölje a két tizedikes diákot \(\displaystyle A,B\), a két tizenegyedikeset pedig \(\displaystyle C,D\). Minden feladathoz rendeljük hozzá azt a diákot (betűt), ,,aki'' megoldotta. Ekkor azon 7 hosszú, különböző \(\displaystyle A,B,C,D\) sorozatok számát kell meghatároznunk, amelyekben minden betű szerepel, az első két helyen \(\displaystyle A\) vagy \(\displaystyle B\), az utolsó két helyen pedig \(\displaystyle C\) vagy \(\displaystyle D\) áll. Ehhez a szita-módszert használjuk, eközben végig csak azokkal az \(\displaystyle A,B,C,D\) sorozatokkal dolgozunk, melyekben az első két helyen \(\displaystyle A\) vagy \(\displaystyle B\), az utolsó két helyen pedig \(\displaystyle C\) vagy \(\displaystyle D\) áll, legyen ezen sorozatok halmaza \(\displaystyle S\). Jelölje \(\displaystyle N_{ABCD}\) azon \(\displaystyle S\)-beli sorozatok számát, amiben \(\displaystyle A, B, C, D\) szerepelhet.

Az összes ilyen hét hosszú \(\displaystyle A,B,C,D\) sorozatok száma

\(\displaystyle N_{ABCD}= 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2=1024,\)

hiszen az első és utolsó két feladatot 2-2, míg a középső hármat 4 ember oldhatta meg.

Azonban az \(\displaystyle S\)-beli sorozatok közül nem mindegyikben szerepel mind a négyféle betű. Így ebből ki kell vonni azoknak az \(\displaystyle S\)-beli sorozatoknak a számát, amiben 3 betű szerepelhet, ezek száma legyen értelmszerűen: \(\displaystyle N_{ABC},N_{ABD},N_{ACD}\), illetve \(\displaystyle N_{BCD}\). Ezekben az esetekben vagy az első kettőt vagy az utolsó kettőt csak 1 ember oldhatta meg, míg a középső hármat 3, így ezeknek a száma egyenlő, méghozzá:

\(\displaystyle N_{ABC}=N_{ABD}=N_{ACD}=N_{BCD}= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1= 108.\)

Ezáltal viszont az olyan sorozatokat, melyekben csak két betű szerepel 2-szer vontuk le (például, ha csak \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle C\) szerepel, akkor ezt \(\displaystyle N_{ABC}\)-ben és \(\displaystyle N_{ACD}\)-ben is számoltuk).

Így végül az eddigiekhez hozzáadjuk azokat az \(\displaystyle S\)-beli sorozatok számát, amelyekben csak két betű (\(\displaystyle AC, AD, BC, BD\)) szerepelhet, mert ezeket duplán vontuk le. (Olyan \(\displaystyle S\)-beli sorozat, amiben csak \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle B\), vagy csak \(\displaystyle C\) és \(\displaystyle D\) van, nincsen a feltételek miatt.) Ekkor az első és az utolsó kettőt csak 1-1 ember oldhatta meg, míg a középső hármat 2-2, így ezek száma is egyenlő, méghozzá:

\(\displaystyle N_{AC}=N_{AD}=N_{BC}=N_{BD}=1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1= 8.\)

Olyan \(\displaystyle S\)-beli sorozat, amiben csak egyféle betű szerepel nincsen, így ezzel már a helyes elemszámot kapjuk.

Tehát a kérdéses darabszám:

\(\displaystyle N_{ABCD}-N_{ABC}-N_{ABD}-N_{ACD}-N_{BCD}+N_{AC}+N_{AD}+N_{BC}+N_{BD}= 1024 - 4 \cdot 108 + 4 \cdot 8 =624.\)

Tehát 624-féle felosztásban dolgozhattak a feladatokon.


Statisztika:

A C. 1602. feladat értékelése még nem fejeződött be.


A KöMaL 2020. áprilisi matematika feladatai