Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1694. (December 2021)

C. 1694. Solve the following equation over the set of real numbers:

$$\begin{gather*} x-2021-\frac{x-2020}{2}+\frac{x-2019}{3}-\frac{x-2018}{4}+\frac{x-2017}{5}-\dots +{}\\ {} + \frac{x-3}{2019}-\frac{x-2}{2020}+\frac{x-1}{2021}-\frac{x}{2022}=0. \end{gather*}$$

Proposed by L. Sáfár, Ráckeve

(5 pont)

Deadline expired on January 10, 2022.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az \(\displaystyle x-2021-\frac{x-2020}{2}\) kifejezést a kijelölt műveletek elvégzésével átalakítjuk: \(\displaystyle x-2021-\frac{x-2020}{2}= \frac{2x-4042-(x-2020)}{2}=\frac{x-2022}{2}\). Az egyenlet bal oldalán összesen \(\displaystyle 1011\) hasonló kifejezés összege áll. Általánosan ezek a következő alakban írhatók fel (\(\displaystyle k=2n-1\) alakú, ahol \(\displaystyle 1 \leq n \leq 1011\) pozitív egész szám):

\(\displaystyle \frac{x-k}{2022-k}- \frac{x-(k-1)}{2022-(k-1)}= \frac{(x-k)(2023-k) - (x-k+1)(2022-k)}{(2022-k)(2023-k)}=\)

\(\displaystyle =\frac{2023x-kx-2023k+k^2-2022x+2022k-2022+kx-k^2+k}{(2022-k)(2023-k)}=\)

\(\displaystyle =\frac{x-2022}{(2022-k)(2023-k)}.\)

Az egyenlet bal oldalán \(\displaystyle 1011\) olyan tört áll, amelynek számlálója \(\displaystyle x-2022\), ezt kiemelve az eredetivel ekvivalens egyenletet kapunk:

\(\displaystyle (x-2022)\left(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{3\cdot4}+ \ldots +\frac{1}{2021 \cdot 2022}\right)=0.\)

A bal oldali szorzat második tényezője pozitív, így csak az \(\displaystyle x-2022=0\) egyenlet megoldása az egyenlet egyetlen gyöke.
A megoldás \(\displaystyle x=2022\).


Statistics:

153 students sent a solution.
5 points:97 students.
4 points:29 students.
3 points:4 students.
2 points:6 students.
1 point:2 students.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2021