Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1699. (January 2022)

C. 1699. In the expansion of the product \(\displaystyle (x+1)\cdot(x^2+1)\cdot(x^3+1)\cdot \ldots \cdot(x^{12}+1)\), what is the coefficient of the term in \(\displaystyle x^{14}\)?

(5 pont)

Deadline expired on February 10, 2022.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A hatványozás azonosságait figyelembe véve, a feladat ekvivalens azzal a feladattal, hogy a \(\displaystyle 14\)-et hányféleképpen állíthatjuk elő \(\displaystyle 12\)-nél nem nagyobb, különböző pozitív egész számok összegeként, hiszen amikor összeszorozzuk az \(\displaystyle x\) hatványait, akkor a kitevők összeadódnak. Célszerű az eseteket szisztematikusan felsorolni, például az összegben szereplő legnagyobb tag alapján, a tagokat csökkenő sorrendben felírva:
Ha a \(\displaystyle 12\) a legnagyobb tag, akkor csak egy lehetőség van: \(\displaystyle 14=12+2\).
Ha a \(\displaystyle 11\) a legnagyobb tag, akkor két lehetőség van: \(\displaystyle 14=11+3=11+2+1\).
Tovább csökkentve a legnagyobb tagot, a következőket kapjuk:
\(\displaystyle 14=10+4=10+3+1\),
\(\displaystyle 14=9+5=9+4+1=9+3+2\),
\(\displaystyle 14=8+6=8+5+1=8+4+2=8+3+2+1\),
\(\displaystyle 14=7+6+1=7+5+2=7+4+3=7+4+2+1\),
\(\displaystyle 14=6+5+3=6+5+2+1=6+4+3+1\),
\(\displaystyle 14=5+4+3+2\).
Több lehetőség nincs, hiszen ha a legnagyobb tag \(\displaystyle 5\)-nél kisebb, akkor az összeg nem nagyobb, mint \(\displaystyle 10\). A felsorolt lehetőségek száma \(\displaystyle 20\), így a kérdéses szorzatban szereplő műveleteket elvégezve, összevonás után az \(\displaystyle x^{14}\) hatvány együtthatója \(\displaystyle 20\).


Statistics:

129 students sent a solution.
5 points:76 students.
4 points:21 students.
3 points:3 students.
2 points:4 students.
1 point:5 students.
0 point:2 students.
Unfair, not evaluated:6 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2022