Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1715. (April 2022)

C. 1715. A circle \(\displaystyle k_1\) of radius 8 cm lies in the interior of a circle \(\displaystyle k\). Both circles intersect the circle \(\displaystyle k_2\) of radius 15 cm, as shown in the figure. What is the radius of \(\displaystyle k\) if the shaded area inside \(\displaystyle k\) but outside \(\displaystyle k_1\) is equal to the total area of the shaded regions in the interior of \(\displaystyle k_2\)?

(5 pont)

Deadline expired on May 10, 2022.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Tekintsük a következő ábrát, amelyen a \(\displaystyle k_1\) és \(\displaystyle k_2\) körök közös részének területét \(\displaystyle T_1\)-gyel, a \(\displaystyle k_2\) kör \(\displaystyle k\) körön kívüli részének területét \(\displaystyle T_2\)-vel, a \(\displaystyle k\) körnek a \(\displaystyle k_1\) és \(\displaystyle k_2\) körökkel nem közös részének területét \(\displaystyle T_3\)-mal jelöltük, végül \(\displaystyle T\)-vel annak a résznek a területét, amely a \(\displaystyle k\) és \(\displaystyle k_2\) körök közös része, de nem tartozik a \(\displaystyle k_1\) körhöz.

A feltétel szerint

\(\displaystyle (1)\)\(\displaystyle T_1+T_2=T_3.\)

Felírhatjuk, hogy \(\displaystyle T+T_1+T_2=15^2\pi\), továbbá a \(\displaystyle k\) kör sugarát \(\displaystyle R\)-rel jelölve \(\displaystyle R^2\pi-8^2\pi-T=T_3\). A két egyenletet összeadva \(\displaystyle T\) értéke kiesik, így azt kapjuk, hogy

\(\displaystyle (2)\)\(\displaystyle R^2\pi-8^2\pi+T_1+T_2=T_3+15^2\pi.\)

A (2) egyenletből (1) alapján az következik, hogy \(\displaystyle R^2\pi=8^2\pi+15^2\pi\), a \(\displaystyle \pi\)-vel való osztás után pedig \(\displaystyle R^2=8^2+15^2=289\), innen pedig \(\displaystyle R=17\), tehát a \(\displaystyle k\) kör sugara 17 cm hosszúságú.

Megjegyzés. A feladatbeli köröket halmazoknak tekintve a \(\displaystyle T_1, T_2, T_3, T\) területeket felírhattuk volna halmazműveletek segítségével is.


Statistics:

89 students sent a solution.
5 points:71 students.
3 points:4 students.
2 points:2 students.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, April 2022