Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 836. (January 2006)

C. 836. In a Fun Shop selling party novelties, a packet of streamers costs p percent more than a packet of confetti. In other words, a packet of confetti is q percent cheaper than a packet of streamers. The difference of p and q is 90. How many packets of streamers can one buy for the price of 10 packets of confetti?

(5 pont)

Deadline expired on February 15, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Jelölje s a szerpentin árát, k pedig a konfettiét. Ekkor s={100+p\over100}\cdot k, k={100-q\over100}\cdot s, |p-q|=90. Ha p=90+q, akkor az első két egyenletből s={190+q\over100}\cdot{100-q\over100}\cdot s, innen q=60. Ha p=q-90, akkor hasonló megfontolásokkal egy másik egyenlethez jutunk, annak azonban nincs megoldása.

Így tehát k={100-60\over100}s={4\over10}s, ahonnan 10k=4s, vagyis 10 csomag konfetti áráért 4 csomag szerpentint lehet kapni.


Statistics:

342 students sent a solution.
5 points:Aczél Gergely, Bakacsi Péter, Balogh 147 Ádám, Bárány Dávid, Blázsik Zoltán, Csizmadia Gábor, Fehér András, Gaál Zsuzsanna, Gombkötő Tamás, Gyurász Pál, Gyurcsik Judit, Horváth 385 Vanda, Horváth 565 Imola, Horváth 886 Péter, Horváth Bálint, Hursán Zsófia, Jónás 989 Anna, Karsa Anita, Kiss-Tóth Annamária, Korom-Vellás Judit, Kőkuti András, Králik Barnabás, Lang Krisztina, Lantos Tamás, Lazányi Nóra, Lorántfy László , Mester Anita, Nacsa Zsolt, Nemes 939 Zsófia, Péntek Zoltán, Pulai Gábor, Reiter Viktor, Ridinger Tamás, Ruzicska Erzsébet, Simon Gergely, Szikszay László, Tallós Zsófia, Tálosi András, Végh Gábor, Vida György.
4 points:186 students.
3 points:57 students.
2 points:9 students.
1 point:10 students.
0 point:11 students.
Unfair, not evaluated:29 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2006