Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 837. (January 2006)

C. 837. At most how many concave interior angles may a 2006-sided polygon have?

(5 pont)

Deadline expired on February 15, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Egy 2006 oldalú sokszög belső szögeinek az összege 2004.180o, így a sokszögnek nem lehet 2004, vagy annál több olyan szöge, ami nagyobb 180o-nál.

Megmutatjuk, hogy 2003 ilyen szöge lehet. Egy félkörívnél kisebb körív két végpontjába húzzuk be az érintőket. Az érintők metszéspontja és a körív két végpontja már 3 csúcs, a hiányzó 2000 csúcsot pedig a köríven jelölhetjük ki.


Statistics:

348 students sent a solution.
5 points:61 students.
4 points:58 students.
3 points:139 students.
2 points:39 students.
1 point:4 students.
0 point:46 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2006