Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 958. (October 2008)

C. 958. In a certain board game played with a die, our token is four fields from home. If we roll at least four, we get home. If we roll a three, we can be certain that the next roll will take us home. What is the probability that we need more than two rolls to get home?

(5 pont)

Deadline expired on November 17, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Pontosan akkor van kettőnél több dobásra szükség, ha az első két dobás összege kisebb 4-nél, vagyis vagy 2, vagy 3. Ez három esetben jön létre: az első két dobás 1; az első dobás 1, a második 2; az első dobás 2, a második 1. Mindhárom eset valószínűsége 1/6.1/6=1/36.

Mivel ezek egymást kizáró események, ezért annak a valószínűsége, hogy csak kettőnél több dobással jutunk célba 3.1/36=1/12.


Statistics:

455 students sent a solution.
5 points:224 students.
4 points:6 students.
3 points:120 students.
2 points:6 students.
1 point:55 students.
0 point:36 students.
Unfair, not evaluated:8 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2008