Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 598. (March 2017)

G. 598. A piece of ice having temperature \(\displaystyle 0\,{}^\circ\)C is thrown into a thermally insulated container, filled with water of volume \(\displaystyle 5~{\rm dm}^3\) at a temperature of \(\displaystyle 50\,{}^\circ\)C. What is the final amount of water in the container if after the ice melts the temperature of the system is \(\displaystyle 15\,{}^\circ\)C?

(3 pont)

Deadline expired on April 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A jég tömege (a kalorimetrikus egyenlet szerint) 1,8 kg, így végül (jó közelítéssel) 6,8 kg (tehát 6,8 liter) víz lesz az edényben.


Statistics:

36 students sent a solution.
3 points:Békési Péter, Bottlik Domonkos, Czett Mátyás, Farkas Szabolcs, Fekete András Albert, Fialovszky Márk, Garamvölgyi István Attila, Horváth 999 Anikó, Kozák 023 Áron, Merkl Levente, Pácsonyi Péter, Rusvai Miklós, Šárai Krisztina, Schneider Anna, Stomfai Gergely, Szabó 888 Péter, Szakáll Lili, Takács Árpád, Tanner Norman, Tóth Lilla Eszter , Urbán István, Vida Tamás.
2 points:Beke Csongor, Csóti Kristóf, Geretovszky Anna, Marozsák Tádé, Szalai 623 Bence, Urszuly Csenge, Virág Levente.
1 point:3 students.
0 point:4 students.

Problems in Physics of KöMaL, March 2017