Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 608. (September 2017)

G. 608. The magnetic effect of a relatively weak electric current flowing in a piece of vertical wire is to be shown by means of a compass. Before the current is switched on where should the compass be placed in order that due to the current the pointer deviates the most from the north-south direction?

(3 pont)

Deadline expired on October 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A vezetéket az iránytűhöz minél közelebb, attól északra vagy délre érdemes elhelyezni, hiszen az áramjárta vezető mágneses tere a vezetéktől mért távolsággal fordítottan arányos és az észak-déli egyenes mentén kelet-nyugat, vagy nyugat-kelet irányú.


Statistics:

31 students sent a solution.
3 points:Baráth László, Benedek Eszter, Bottlik Domonkos, Gergácz Bence , Láng Erik, Osváth Klára.
2 points:Kis-Bogdán Kolos, Kozma Kristóf, Makay Kristóf, Szántó Barnabás.
1 point:11 students.
0 point:8 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, September 2017