Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 609. (October 2017)

G. 609. A man leans against the wall of a house in a peculiar way as shown in the figure, and exerts a force of \(\displaystyle F\) onto the wall. If he is observed from the reference frame of the ground, the man does not perform work, because his displacement is zero. According to another observer who is travelling in a car, moving at a speed of \(\displaystyle v\), the man exerts a constant force while moving a long distance, so he does work. Why doesn't the man leaning against the house get exhausted?

(3 pont)

Deadline expired on November 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A talajhoz rögzített rendszerben az ember nem mozdul el, így munkát sem végez.

Az autóhoz rögzített vonatkoztatási rendszerben (ez is inerciarendszer) az ember által kifejtett erők összege nulla, hiszen ha \(\displaystyle \boldsymbol F\) erővel nyomja a ház falát, akkor \(\displaystyle -\boldsymbol F\) erőt fejt ki vízszintes irányban a lábával a talajra. Az ember által végzett teljes munka (a munkák előjeles összege) ebben a rendszerben is nulla, tehát nem kell, hogy elfáradjon. (Az ember helyett egy bronzszobrot is támaszthatunk a falnak, az se fárad el.)


Statistics:

29 students sent a solution.
3 points:Baráth László, Beke Zsolt, Osváth Klára.
2 points:Ludányi Csongor, Papp Marcell Miklós, Sebestyén Pál Botond.
1 point:2 students.
0 point:21 students.

Problems in Physics of KöMaL, October 2017