Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 617. (December 2017)

G. 617. A lorry travels at a speed of 70 km/h along a horizontal, circular path of radius 120 m. What is the minimum value of the coefficient of static friction if the vehicle does not slide?

(3 pont)

Deadline expired on January 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az \(\displaystyle F=m\frac{v^2}{r}\) nagyságú centripetális erőt a tapadó súrlódás biztosítja, ami legfeljebb \(\displaystyle \mu mg\) nagyságú lehet. Ezek szerint

\(\displaystyle \mu >\frac{v^2}{rg}=\frac{\left(19{,}4~\frac{\rm m}{\rm s}\right)^2}{120~{\rm m}\cdot 9{,}81~\frac{\rm m}{\rm s^2}}\approx0{,}3.\)


Statistics:

51 students sent a solution.
3 points:Andó Lujza, Bekes Barnabás, Benedek Eszter, Bíró Ferenc, Bónis Virág Viola, Bottlik Domonkos, Csóti Balázs , Faitli Zoltán, Farády Simon, Fekete Levente, Forgács Kata, Földvári Ádám, Györgyfalvai Fanni, Hartmann Alice, Jánosik Máté, Kerekes Ádám, Kis-Bogdán Kolos, Komzsik Mátyás, Kovács 062 Gábor, Kovács 100 Levente, Kovács Kristóf, Laposa Hédi, Ludányi Csongor, Menyhárt Tamás, Nagy 3432 Kristóf István, Nagy Zalán, Papp Marcell Miklós, Schäffer Bálint, Sebestyén Pál Botond, Szakáll Lili, Szántó Barnabás, Tanner Norman, Tarnay Márton, Tóth 313 Fanni , Tuba Balázs, Viczián András, Werner Péter.
2 points:Bárdos Deák Botond, Bertus Bernadett, Cseke Balázs, Egyed Márton, Kocsmár Martin, Korom Lili, Sümegi Géza, Toronyi András, Tóth Lilla Eszter , Vaszary Tamás.
1 point:3 students.
0 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, December 2017