Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 629. (March 2018)

G. 629. Once, when Nasreddin Hodja shouldered his heavy pack and got on his donkey with the pack, he was asked why he did not put his pack to the donkey. He answered: ,,Because that would be cruelty to animals, I am heavy enough for this poor little thing''.

\(\displaystyle a)\) Why is this answer wrong?

\(\displaystyle b)\) Draw the forces acted upon the objects mentioned in the story.

(3 pont)

Deadline expired on April 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle a)\) A táska nyomja Naszreddin Hodzsa vállát, emiatt Naszreddin Hodzsa nagyobb erővel nyomja a szamarat, mintha nem lenne a vállán a táska. A szamarat mindkét esetben a táska és Naszreddin Hodzsa együttes súlya nyomja.

\(\displaystyle b)\) A táskára, az emberre, a szamárra és a talajra ható erők vázlatos ábrázolása:


Statistics:

61 students sent a solution.
3 points:Andó Viola, Bárdos Deák Botond, Beke Zsolt, Bekes Barnabás, Csóti Balázs , Farkas 200 Eszter, Fekete Levente, Gulkai Barna Tádé, Györgyfalvai Fanni, Hajnal Lilla Viola, Hámori Janka, Jánosik Máté, Kalmár Levente, Kis-Bogdán Kolos, Koczó Attila, Kovács 314 Balázs, Láng Erik, Laposa Hédi, Márton Máté, Menyhárt Tamás, Mikó János, Molnár Kristóf András, Papp Marcell Miklós, Sántha Máté, Schäffer Bálint, Szakáll Lili, Szántó Barnabás, Tabajdi Kornél, Tompos Anna, Toronyi András, Tóth Ábel, Vaszary Tamás, Viharos Márta Judit, Williams Hajna.
2 points:21 students.
1 point:6 students.

Problems in Physics of KöMaL, March 2018