Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 631. (March 2018)

G. 631. A current of 2 A is flowing through a 30 g copper wire across which there is a voltage of 1.2 V. What should the voltage across that copper wire be which is also 30 g, but twice as long as the other one and the same 2 A current flows through it?

(3 pont)

Deadline expired on April 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A második rézhuzal keresztmetszete (a tömegek egyenlősége miatt) kétszer kisebb, mint az első huzalé, ellenállása tehát négyszer nagyobb. Ezek szerint négyszer nagyobb feszültség, azaz 4,8 V rákapcsolása esetén lesz a huzalon átfolyó áram erőssége ugyancsak 2 A.


Statistics:

56 students sent a solution.
3 points:Andó Lujza, Bekes Barnabás, Bethlen Máté, Bónis Virág Viola, Csanádi Réka, Cseke Balázs, Csóti Balázs , Egyed Márton, Farády Simon, Fekete Levente, Forgács Kata, Forgó Réka, Györgyfalvai Fanni, Hartmann Alice, Jánosik Máté, Kalmár Levente, Kis-Bogdán Kolos, Koczó Attila, Kovács 062 Gábor, Kovács 100 Levente, Kovács Kristóf, Láng Erik, Laposa Hédi, Menyhárt Tamás, Nagy Zalán, Osváth Klára, Papp Marcell Miklós, Papp Viktória, Popik Máté, Szakáll Lili, Szántó Barnabás, Tanner Norman, Tiszaváry Nóra, Toronyi András, Tóth Ábel, Tóth Lilla Eszter , Vaszary Tamás, Williams Hajna.
2 points:Bíró Ferenc, Borbély András, Kovács 314 Balázs.
1 point:1 student.
0 point:12 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, March 2018