Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 640. (May 2018)

G. 640. If the Earth was a uniform density sphere of radius \(\displaystyle R\), which of the graphs shown below would be the correct sketch of the gravitational force as a function of the distance measured from the centre of the Earth?

(3 pont)

Deadline expired on June 11, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A Föld középpontjában az összes irány egyenértékű, így ott az erő nem lehet nullától különböző. Ezek szerint a \(\displaystyle b)\), \(\displaystyle c)\) és \(\displaystyle d)\) ábra biztosan hibás, az \(\displaystyle a)\) ábra – homogén tömegeloszlás esetén – helyes.


Statistics:

42 students sent a solution.
3 points:Egyed Márton, Hartmann Alice, Láng Erik, Menyhárt Tamás, Nagy 111 Dániel, Osváth Klára, Papp Viktória, Szántó Barnabás, Szeibel Richard, Tanner Norman.
2 points:Andó Lujza, Antal Virág Anna, Bárdos Deák Botond, Beke Zsolt, Bekes Barnabás, Bíró Ferenc, Cseke Balázs, Csóti Balázs , Fekete Bálint Bertalan, Forgács Kata, Jánosik Máté, Kis-Bogdán Kolos, Koczó Attila, Kovács 062 Gábor, Kovács Kristóf, Lukács Márton, Papanitz Ákos, Papp Marcell Miklós, Sebestyén Pál Botond, Sümegi Géza, Szakáll Lili, Williams Hajna.
1 point:1 student.
0 point:9 students.

Problems in Physics of KöMaL, May 2018