Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 647. (October 2018)

G. 647. In two – seemingly alike – electric kettles the heating wire is bent into the shape of a regular hexagon. In one of the kettles the heating element was connected as shown in figure \(\displaystyle a)\), whilst in the other the heating element was connected as shown in figure \(\displaystyle b)\). In which kettle will the water start to boil sooner?

(3 pont)

Deadline expired on November 12, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Ha a hatszög egyetlen oldalának ellenállása \(\displaystyle R\), akkor az eredő ellenállás az \(\displaystyle a)\) esetben \(\displaystyle 1{,}5\,R\), a \(\displaystyle b)\) esetben pedig \(\displaystyle \tfrac43R\approx 1{,}33\,R\). Adott feszültség mellett a teljesítmény az ellenállással fordítottan arányos, a felforraláshoz szükséges idő pedig (ha a hőveszteség nem számottevő) a teljesítmény reciprokával, vagyis az eredő ellenállással arányos. Eszerint a \(\displaystyle b)\) ábra szerint bekötött kancsóban forr fel hamarabb a víz.


Statistics:

61 students sent a solution.
3 points:Andó Lujza, Arhaan Ahmad, Bányai Kristóf, Barátfalvi László Imre, Csapó Tamás, Csuvár Ákos, Egyed Márton, Geraszin Nikolett, Győrffy Attila, Heizer Koppány, Hruby Lili, Juhász Márk Hunor, Láng Erik, Mészáros Emma, Nagy Zalán, Nagyváradi Dániel, Osváth Klára, Patricia Janecsko, Sárvári Borka Luca, Sebestyén Pál Botond, Somlán Gellért, Števko Daniel, Szántó Barnabás, Száz András, Szőllősi Gergely, Takács Dóra, Tallósy Péter, Téglás Panna, Thierry Armand, Török 111 László, Török 517 Mihály, Virág Levente.
2 points:Kis-Bogdán Kolos, Malatinszki Hanna, Pálfi Fruzsina Karina.
1 point:6 students.
0 point:17 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, October 2018