Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 652. (November 2018)

G. 652. An object starts from rest and moves along a straight line such that its acceleration increases uniformly in time, from the value of zero it increases by 2 m/s\(\displaystyle ^2\) in each second. What is the speed of the object 4 s after it started to move?

(4 pont)

Deadline expired on December 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A test gyorsulása időben egyenletesen növekszik, tehát számolhatunk a kezdeti és a végső gyorsulás számtani közepével:

\(\displaystyle a_\text{átlag}=\frac{0+2\cdot 4}{2}\,\frac{\rm m}{\rm s^2}=4~\frac{\rm m}{\rm s^2}.\)

Ekkora (átlagos, időben állandó) gyorsulással a test sebessége 4 s alatt 16 m/s-ra növekedne.

Ugyanezt az eredményt úgy is megkaphatjuk, hogy kihasználjuk az egyenletesen gyorsuló mozgás

\(\displaystyle \Delta v/\Delta t=a=\text{állandó}\)

és a szóban forgó mozgás

\(\displaystyle \Delta a/\Delta t=j=\text{állandó}\)

képletének hasonlóságát. Az analógiában az útnak a sebesség, a sebességnek a gyorsulás, az \(\displaystyle a\) gyorsulásnak pedig \(\displaystyle j\) (a gyorsulás változási üteme) felel meg. Mivel az egyenletesen gyorsuló mozgás ismert út-idő képlete: \(\displaystyle s=\frac{1}{2}at^2\), a feladatban szereplő mozgás sebesség-idő összefüggése:

\(\displaystyle v=\frac{1}{2}j\, t^2=\frac{1}{2}\cdot 2~\frac{\rm m}{\rm s^3}\cdot (4\,\rm s)^2=16~\frac{\rm m}{\rm s}.\)

Megjegyzés. A rándulás (angolul: jerk) egy pontszerű test (vagy egy kiterjedt test egyik pontja) gyorsulásának változási sebességét leíró vektoriális mennyiség, tehát a sebességváltozásnak (a test gyorsulásának) az időbeli változását jelöli. Nincs egyezményes jelölése, de szokásos jelölése: \(\displaystyle \boldsymbol j\).


Statistics:

89 students sent a solution.
4 points:51 students.
3 points:5 students.
2 points:8 students.
1 point:1 student.
0 point:18 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:3 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, November 2018