Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 664. (February 2019)

G. 664. In which case are we closer to the Sun on the same day of the year: at new-moon or at full-moon? Estimate the difference between the distances at the two cases?

(4 pont)

Deadline expired on March 11, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A Föld–Hold rendszer tömegközéppontja ellipszis alakú pályán kering a Nap körül, emiatt a Naptól mért távolsága az év során egy kicsit változik, de az év meghatározott napján mindig ugyanakkora érték (\(\displaystyle d=\) 1 CSE, vagyis kb. 150 millió km). Újholdkor a Hold (ami a Földtől kb. \(\displaystyle r=384\,500\) távol van) a Földnek a Nap felőli oldalán, teliholdkor a Nappal ellentétes oldalon található. Ha \(\displaystyle x\) a Nap–Föld távolság eltérése \(\displaystyle d\)-től, akkor újholdkor a tömegközéppontra felírható feltétel:

\(\displaystyle M(d+x)+m(d-r+x)=(M+m)d\)

(ahol \(\displaystyle M\) a Föld tömege, \(\displaystyle m\) pedig a Hold tömege). Innen

\(\displaystyle x=\frac{m}{m+M}r=\frac{1}{82}\cdot 385\,500~\rm km\approx 4700~\rm km.\)

Teliholdkor a Nap–Föld távolság \(\displaystyle x\)-szel kisebb, mint \(\displaystyle d\), így a kétféle távolság különbsége \(\displaystyle 2x\approx 9400\) km, ennyivel vagyunk távolabb a Naptól újholdkor, mint teliholdkor.

Megjegyzés. A földpálya excentricitása \(\displaystyle \varepsilon=0{,}017\), emiatt a Nap–Föld távolság legnagyobb és legkisebb értéke közötti különbség

\(\displaystyle \Delta=(1+\varepsilon)d-(1-\varepsilon)d=2\cdot 0{,}017~{\rm CSE}\approx5~\text{millió km},\)

ami kb. ezerszer nagyobb, mint a Hold mozgása által okozott ingadozás.


Statistics:

36 students sent a solution.
4 points:Gál Attila Péter, Hegyi Bálint, Horváth Antal, Hruby Lili, Juhász Márk Hunor, Kis-Bogdán Kolos, Koleszár Benedek, Láng Erik, Markó Péter , Menyhárt Tamás, Nagy Zalán, Papp Marcell Miklós, Papp Viktória, Reich Melinda, Somlán Gellért, Szántó Barnabás, Téglás Panna, Thierry Armand, Virág Levente.
3 points:Török 517 Mihály.
2 points:1 student.
1 point:12 students.
0 point:3 students.

Problems in Physics of KöMaL, February 2019