Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 675. (May 2019)

G. 675. A plane mirror is placed horizontally on a horizontal floor, and above it another plane mirror, facing towards the first one is placed as well. There is a small black spot in the middle of the top mirror. The mirror at the top is released and begins to fall at an acceleration of \(\displaystyle g\). What are the magnitudes and the directions of the acceleration of the images of the spot?

(4 pont)

Deadline expired on June 11, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az \(\displaystyle n\)-edik tükörkép gyorsulása \(\displaystyle (2n+1)g\), ahol \(\displaystyle n=\pm 1,\pm2,\ldots\) (A felül elhelyezkedő tükörképek sorszámát pozitívnak, az alsókét negatívnak vesszük, és a gyorsulást függőlegesen lefelé tekintjük pozitívnak.)


Statistics:

27 students sent a solution.
4 points:Csapó Tamás, Hruby Lili, Koleszár Benedek, Markó Péter , Mészáros Emma, Sárvári Borka Luca, Sebestyén József Tas, Somlán Gellért, Szántó Barnabás, Szőllősi Gergely, Török 111 László.
3 points:Heizer Koppány, Téglás Panna.
2 points:3 students.
1 point:2 students.
0 point:9 students.

Problems in Physics of KöMaL, May 2019