Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 676. (May 2019)

G. 676. At dawn on 21 January 2019 there was a total eclipse of the Moon, which could be seen from Hungary, and was observable for more than an hour. What factors does the length of the total eclipse of the Moon depend on?

(4 pont)

Deadline expired on June 11, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A Föld is és a Hold is (jó közelítéssel) ellipszispályán kering; a vonzócentrumuktól mért távolságuk (és ezzel együtt a pillanatnyi keringési sebességük is) változik. A holdfogyatkozás idejét ezek a változások befolyásolják.

Ennél lényegesebb effektust ad az, hogy a Hold keringésének pályasíkja \(\displaystyle 5^\circ\)-ot zár be az ekliptikával, és ezért csak ritkán halad át a Hold a Föld árnyékkúpján, akkor sem mindig ugyanolyan messze megy az árnyékkúp tengelyétől. (Holdfogyatkozás vagy Napfogyatkozás akkor lehet, ha a Hold pályasíkja és az ekliptika metszésvonala nagyjából egybeesik a Nap-Föld tengellyel, és éppen akkor van tele- illetve újhold.)


Statistics:

26 students sent a solution.
4 points:Egyed Márton, Heizer Koppány, Hruby Lili, Juhász Márk Hunor, Markó Péter , Papp Marcell Miklós, Sárvári Borka Luca, Szőllősi Gergely, Takács Dóra.
3 points:Koleszár Benedek, Láng Erik, Sebestyén József Tas, Szántó Barnabás, Téglás Panna, Török 517 Mihály.
2 points:4 students.
1 point:3 students.
0 point:4 students.

Problems in Physics of KöMaL, May 2019