Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 677. (September 2019)

G. 677. We are walking at a steady rate, one step in a second. Each step is 0.5 m long. The rule is the following: one step forward, two steps backwards, then three steps forward, four steps backwards, five steps forward, six steps backwards and so on.

\(\displaystyle a)\) Where are we after one minute?

\(\displaystyle b)\) What is our average speed?

\(\displaystyle c)\) What is our average velocity?

(3 pont)

Deadline expired on October 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle a)\) 55 másodperc alatt 55 lépést teszünk meg, az elmozdulásunk ezalatt

\(\displaystyle [(1-2)+(3-4)+(5-6)+(7-8)+(9-10)]\cdot 0{,}5~{\rm m}=-2{,}5~{\rm m}.\)

Az egy perc leteltéig hátra van még 5 másodperc, ezalatt 2,5 m-t megyünk előre, és így éppen a kiindulási helyünkre érünk vissza.

\(\displaystyle b)\) A sebességünk nagysága mindvégig 0,5 m/s volt, az átlag sebességnagyság is ekkora.

\(\displaystyle c)\) A sebességvektor átlagértéke az eredő elmozdulásvektor és a mozgás összes idejének hányadosa. Jelen esetben ez nulla.


Statistics:

99 students sent a solution.
3 points:52 students.
2 points:20 students.
1 point:21 students.
0 point:2 students.
Not shown because of missing birth date or parental permission:4 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, September 2019