Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 679. (September 2019)

G. 679. The pressure of a sample of gas in a container is measured by means of a U-shaped tube containing mercury, as shown in the figure.

\(\displaystyle a)\) Determine the absolute pressure of the gas in the container, provided that the difference of mercury levels in the two arms of the U-shaped tube is 76 cm and the ambient air pressure is 1 atm.

\(\displaystyle b)\) Then the gas is completely evacuated from the container by a pump attached to the tap shown in the figure. Determine the location of the mercury now.

(3 pont)

Deadline expired on October 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle a)\) 76 cm magas higanyoszlop nyomása 1 atm. A higany akkor lehet egyensúlyban, ha a gáz nyomása 2 atm.

\(\displaystyle b)\) A gáz kiszivattyúzása után az U alakú csőben a higanyszintek távolsága ismét 76 cm lesz, de most a tartály felőli oldalon fog magasabban állni a higany, ahogy azt az ábra mutatja.


Statistics:

76 students sent a solution.
3 points:Beke Bálint, Birkás Bertalan, Bognár 171 András Károly, Buzási-Temesi Imre, Csordás Kevin, Csuvár Ákos, Dózsa Levente, Egyházi Hanna, Ender Rozina Júlia, Fürész Tibor, Gábriel Tamás, Gergely Csongor, Jeszenői Sára, Kohut Márk Balázs, Koleszár Benedek, Kovács Kinga, Láng Erik, Lőrinczi Gergő, Merza Roland, Miklós Damján, Nemeskéri Dániel, Papp Marcell Miklós, Sallai Anita, Sallai Péter, Sárvári Borka Luca, Schmercz Blanka, Sebestyén József Tas, Seres-Szabó Márton, Szirmai Dénes, Szlobodics Soma, Szőllősi Gergely, Udvarhelyi Péter Gábor.
2 points:21 students.
1 point:13 students.
0 point:6 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, September 2019