Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 707. (April 2020)

G. 707. Sam and Sarah are jogging along a straight path at constant speed. Sam's speed is 3 m/s and Sara's speed is 2 m/s. Pluto, their dog, is running back and forth between them. Initially Sarah is 20 m ahead Sam. Pluto is a ``miraculous'' dog, because he can run between them at a constant speed of 4 m/s such that all his turns are immediate. Considering Pluto's arbitrary initial location and direction of running, determine the smallest and greatest values of both the distance covered and the displacement of the dog until Sam and Sarah meet.

(4 pont)

Deadline expired on May 11, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Zsiga és Sári találkozásáig 20 s telik el, ezalatt Zsiga 60 m-t, Sári pedig 40 m-t fut. A kutya elmozdulása legalább 40 m, legfeljebb 60 m lehet, a pontos érték attól függ, hogy honnan indult el. Buksi a találkozásig (20 másodperc alatt) összesen 80 méternyi utat fut be. Ennek értéke sem a kutya kezdeti helyzetétől, sem a futás irányától nem függ.


Statistics:

46 students sent a solution.
4 points:Bacsó Dániel, Beke Bálint, Buzási-Temesi Imre, Cynolter Dorottya, Czirók Tamás, Dobre Zsombor, Egyházi Hanna, Farkas Artúr, Györe István, Harkai Gyula, Jeszenői Sára, Király Előd István, Koleszár Benedek, Kovács Alex, Kovács Kinga, Köpenczei Csanád, Láng Erik, Molnár Kristóf, Móricz Benjámin, Nemeskéri Dániel, Richlik Bence, Sallai Anita, Sallai Péter, Sárvári Borka Luca, Schmercz Blanka, Sebestyén József Tas, Stein Felix, Szabó Réka, Szanyi Attila, Szirmai Dénes, Szőllősi Gergely, Tatai Ottó, Veszprémi Rebeka Barbara.
3 points:Bognár 171 András Károly, Ferencz Kamilla, Gábriel Tamás, Kulhavi Márton Gábor, Lőrinczi Gergő, Szécsi Ákos.
2 points:5 students.
1 point:2 students.

Problems in Physics of KöMaL, April 2020