Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 709. (May 2020)

G. 709. Tarzan targets monkey Maki on a tree. At the moment when the arrow is shot the arrow is aimed at the banana in Maki's hand. At the same moment the frightened monkey drops the banana. What will the arrow hit, if air resistance can be neglected?

(3 pont)

Deadline expired on June 10, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A nyílvessző légellenállás hiányában nem forog, vízszintes irányban egyenletesen mozog, függőleges irányban pedig szabadon esik. Ugyanígy esik az elejtett banán is, tehát a nyílvessző a banánt találja el.


Statistics:

48 students sent a solution.
3 points:Bálint Máté, Bartók Vince, Beke Bálint, Bencz Benedek, Buzási-Temesi Imre, Cynolter Dorottya, Dobre Zsombor, Dózsa Levente, Ferencz Kamilla, Gábriel Tamás, Gázmár Kolos, Király Előd István, Koleszár Benedek, Kondor Botond Dávid, Kovács Alex, Kovács Kinga, Köpenczei Csanád, Láng Erik, Lőrinczi Gergő, Molnár Kristóf, Nagy Eszter Zsófia, Papp Marcell Miklós, Sallai Anita, Sándor Dominik, Sárvári Borka Luca, Schmercz Blanka, Sebestyén József Tas, Stein Felix, Szabó Réka, Szécsi Ákos, Szirmai Dénes, Szőllősi Gergely, Tatai Ottó, Veszprémi Rebeka Barbara.
2 points:Kiss Ádám .
1 point:7 students.
0 point:4 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, May 2020