Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem G. 712. (May 2020)

G. 712. Statement: At not too small temperature values the molar heat capacity of metals is the same, approximately \(\displaystyle 3R=24.9~\rm J/(mol\,K)\), where \(\displaystyle R\) is the so called Regnault constant or universal gas constant. Investigate with what percentage accuracy this statement is satisfied for aluminium, gold, silver, copper and iron.

(3 pont)

Deadline expired on June 10, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A moláris hőkapacitás a fajhő és a móltömeg szorzata. Mindkét adat megtalálható a Függvénytáblázatban, de közvetlenül is megtalálható az interneten (wikipedia, wolframalpha). Ezek szerint a megadott 5 fémre a moláris hőkapacitás rendre \(\displaystyle \frac{\rm J}{\rm mol\cdot K}\) egységekben:

\(\displaystyle 24{,}2;\qquad 25{,}4;\qquad 25{,}3;\qquad 24{,}4;\qquad 25{,}1.\)

Az elméleti \(\displaystyle 24{,}9\)-es értéktől való relatív eltérés (kerekítve):

\(\displaystyle -3\%; \qquad +2\%; \qquad +2\%; \qquad -2\%; \qquad +1\%.\)


Statistics:

29 students sent a solution.
3 points:Bana Marcell, Bognár 171 András Károly, Buzási-Temesi Imre, Dózsa Levente, Gábriel Tamás, Györe István, Jeszenői Sára, Juhász Júlia, Koleszár Benedek, Kovács Kinga, Láng Erik, Molnár Kristóf, Móricz Benjámin, Sallai Péter, Sárvári Borka Luca, Schmercz Blanka, Sebestyén József Tas, Szécsi Ákos, Szőllősi Gergely, Tatai Ottó.
2 points:Dobre Zsombor, Kiss Ádám , Kulhavi Márton Gábor, Sallai Anita.
1 point:4 students.
0 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, May 2020