Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I/S. 17. (April 2017)

I/S. 17. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from April 28, 2017.]

(10 pont)

Deadline expired on May 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A feladat megoldásához egy könnyen implementálható modellt kell találnunk a kocka tárolására, illetve a gördítés műveletek megvalósítására.

Sok jó választás lehet, a minta megoldás két 4-elemű tömböt használ; az egyik a felső-bal-alsó-jobb, a másik pedig a felső-első-alsó-hátsó oldalakat tárolja. Ekkor a gördítés az egyik tömb ciklikus forgatását (vagyis az 1-5-6-2 tömb 2-1-5-6 lesz a forgatás után), illetve a másik tömb 0. és 2. elemeinek frissítését foglalja magában.

Ezzel megoldható volt a részfeladat:

5 pontos minta megoldás (c++)

A teljes megoldáshoz azt kellett még észrevenni, hogy a kockának csak 24 (vagyis véges számú) pozíciója van, ezért egy idő után amikor egy sor elején jobbra indulunk, ugyanazokon a pozíciókon fogunk végigmenni, mint az indulásnál. Ez azt is jelenti, hogy ha egy \(\displaystyle x\) sor hosszú minta ismétlődik, ahol minden iterációval az összeg \(\displaystyle y\)-nal nő, akkor az első \(\displaystyle S - (S \mod x)\) sorban összesen \(\displaystyle S \div x\) alkalommal adunk \(\displaystyle y\)-t az összeghez, vagyis a teljes összeg \(\displaystyle (S \div x) \cdot y + M\) lesz, ahol \(\displaystyle M\) az utolsó \(\displaystyle S \mod x\) sorban elért összeg. Mivel 24 féle pozíciót vehet fel a kocka, ezért ez konstans számú sort jelent, így ez a megoldás a sorok számában konstans \(\displaystyle O(O)\).

Teljes minta megoldás (c++)

Megjegyzés: amennyiben az összeget tudjuk tárolni, a minta egy-egy soron belül is ismétlődik, így a feladat \(\displaystyle O(1)\) időben is megoldható, bár ez nem volt szükséges a 10 pont megszerzéséhez.


Statistics:

12 students sent a solution.
10 points:Busa 423 Máté, Gáspár Attila, Janzer Orsolya Lili, Kiss Gergely, Molnár Bálint, Nagy Nándor, Németh 123 Balázs, Noszály Áron, Szakály Marcell.
7 points:1 student.
6 points:1 student.
5 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, April 2017