Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 139. (October 2006)

I. 139. The flow of a wide river increases quadratically from the bank to its center. Create an animation of a boat crossing this wide river, provided that travellers row steadily and always perpendicular to the bank. The GIF animation should consist of 25 frames.

A compressed file (i139.zip) should be submitted containing the GIF animation, a short description of your solution in plain text format and your source code files.

(10 pont)

Deadline expired on November 15, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A feladat megoldása a mozgás pályájának kiszámítása, majd a kapott eredményekből animált GIF készítése volt. Sokféle megoldás lehetséges, különböző programok felhasználásával.

Mintaként Gilián Zoltán székesfehérvári versenyző munkáját mutatjuk be: i139.zip


Statistics:

25 students sent a solution.
10 points:Balambér Dávid, Czigler András, Danka Miklós András, Fehér András, Földes Imre, Gilián Zoltán, Gombos Gergely, Hunyady Márton, Kalló Bernát, Kiss Dániel Miklós, Ócsvári Ádám, Póta Kristóf, Ridinger Tamás, Slemmer András, Szoldatics András, Takács László, Véges Márton, Vincze János.
9 points:Kovács 129 Péter, Nádudvari Péter.
8 points:2 students.
7 points:2 students.
5 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, October 2006