Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 153. (February 2007)

I. 153. Prepare a spreadsheet to simulate the motion of a ball shot upwards. One of your sheets ``Data'' should contain data of the motion, the other sheet ``Graphs'' should contain the position-time, velocity-time and acceleration-time graphs, finally, the last sheet should be named as ``Computation''.

The Data sheet should contain the data of the ball, the shot and the constants in range A1:B7, in a format similar to the example:

In every simulation step, the position, velocity and acceleration of the ball should be recomputed using the initial data and results of the previous steps. Your simulation should consist of 200 steps, with ``DeltaT'' time between consecutive steps. The Graph sheet should plot these results in the same system of coordinates.

The sheet containing your solution (i153.xls, i153.xsc, \ldots) should be submitted.

(10 pont)

Deadline expired on March 19, 2007.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A feladat megoldásánál felhasználtuk, hogy egy a közeghez képest v sebességgel mozgó testre a mozgás irányával szemben Fk=-kA\rhov2 nagyságú közegellenállási erő hat. A feladat kitűzésében a k alaki tényező nem szerepelt, ennek hiányáért nem vontunk le pontot (gömb esetén k=0,45).

Az aktuális ható erő és a nehézségi erő összegéből Netwon II. törvénye alapján megkapható a test pillanatnyi gyorsulásának értéke. Ebből a pillanatnyi sebesség, és a test elmozdulása az eltelt \Deltat idő figyelembe vételével: \Deltay=v\Deltat, valamint \Deltav=a\Deltat.

A megoldás részletei a mellékelt (i153.xls) Excel táblázatban találhatók.


Statistics:

17 students sent a solution.
10 points:Berzlánovich Imre, Czigler András, Fábián András, Földes Imre, Gombos Gergely, Györök Péter, Kovács 129 Péter, Ridinger Tamás, Szoldatics András, Vincze János.
9 points:Danka Miklós András, Véges Márton.
7 points:2 students.
6 points:1 student.
5 points:2 students.

Problems in Information Technology of KöMaL, February 2007