Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 178. (February 2008)

I. 178. A certain river freezes up, if the temperature is at most -5 oC during at least 5 consecutive days. Make a spreadsheet application that creates random temperature data then decides whether the river will freeze up or not in that month.

In the first 31 rows and 6 columns of the ``Temperature'' worksheet, temperature data corresponding to the 31 days of the month should appear, recorded at 2 A.M., 6 A.M., 10 A.M., 2 P.M., 6 P.M. and 10 P.M. each day. Temperature values are integers between -15 oC and +5 oC. These values are random numbers, but on each day the maximum should occur at 2 P.M. and the minimum at 2 A.M. It is further required that the difference between two consecutive temperature values (including the last one on a certain day and the first one on the next day) should be at most 5 oC.

Your program should fill cells A1:F31 with random values (but with different random values if the worksheet is recomputed) according to the criteria above. Cell H5 should contain ``Yes'' or ``No'' indicating whether the river freezes up. If ``Yes'', then H6 should contain the first day when it is already frozen.

Your worksheet (i178.xls, i178.ods, ...) and a short documentation (i178.txt, i178.pdf, ...) should be submitted, containing a short description of your solution, further, the name and version number of the spreadsheet application.

(10 pont)

Deadline expired on March 17, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A feladat kitűzésében nem szerepelt, hogy szigorú minimum és maximum értékek vannak a hajnali és délután 2 órakor mért értékeknél, ezt a versenyzők maguk döntötték el. Születtek mindkét értelmezésre helyes megoldások, bár az egyenlőséget is megengedő változatok mérési eredményei jobban közelítik a februári Budapesti időjárást, nem annyira fagyosak és változatosabbak.

Mintaként több versenyző megoldását is közöljük, mert egyszerűségük vagy éppen összetettségük folytán tanulságosak. Névsorban az első Adrián Patrik 8. osztályos debreceni diák munkája (i178mo1.xls), második Englert Péter 11. osztályos zalaegerszegi versenyző táblázata (i178mo2.xls), harmadik Földes Imre szolnoki 11. osztályos tanuló megoldása (i178mo3.xls), és negyedik Véges Márton budapesti 11. osztályos tanuló munkája (i178mo4.xls).


Statistics:

11 students sent a solution.
10 points:Adrián Patrik, Englert Péter, Földes Imre, Horváth 135 Loránd, Pap 987 Dávid, Szoldatics András, Véges Márton.
7 points:1 student.
5 points:2 students.
2 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, February 2008