Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 184. (April 2008)

I. 184. Trimino is a creative game to develop students' skills. A trimino triangle is cut into smaller triangles and during the game students should reassemble these into the original triangle: in the example, names of the ions should be matched with their correct chemical formulae next to them.

Using a suitable program (we recommend, for example, Inkscape, a free vector-graphics editor), draw the trimino in the example about compound ions.

The image in the default format of the drawing program and in a popular format (i184.png, i184.gif, ...) together with a short documentation (i184.txt, i184.pdf, ...) should be submitted, containing a brief description of your solution and the name of the software used.

(10 pont)

Deadline expired on May 15, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Összesen 7 megoldás érkezett. Hárman Inkscap és hárman CorelDraw vektorgrafikus szerkesztőprogrammal oldották meg a feladatot. Egy versenyző nem küldött dokumentációt. Szinte senki nem írta le, hogy a kémiai képleteket, amelyekben alsó és felső index egyszerre szerepel, hogyan készítették el. A megoldás elkészítése rendkívül aprolékos, ha a csoportos formázási és transzformációs lehetőségeket nem alkalmazzuk. Siegler Gábor


Statistics:

7 students sent a solution.
10 points:Adrián Patrik, Földes Imre, Horváth 135 Loránd, Véges Márton.
9 points:Pap 987 Dávid.
7 points:1 student.
5 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, April 2008