Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 208. (March 2009)

I. 208. Prepare a selection of poems in XML format from the works of at least two poets. For each poet, your properly formatted document should contain at least two poems with several verses. You should use the following tags: selection, poet, poetname, birthdate, birthplace, poem, poemtitle, verse, line, poemyear.

Your selection will be displayed in a browser. In order to enhance its format, you should create a CSS style sheet so that the document has a clear structure. (As a guideline, see the example -- however, you do not necessarily have to produce such format.)

Several poems can be found online at http://mek.oszk.hu/.

You should submit the document containing the selection of poems (i208.xml) together with its style sheet (i208.css).

(10 pont)

Deadline expired on April 15, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

XML dokumentumok egyre több helyen találkozhatunk, immár megjelent a KöMAL-ban is. A versválogatást tartalmazó XML dokumentum elkészítése némi utánajárást igényelt, de a neten is fellelhetők voltak a szükséges ismeretek, akár fórumokon is utána lehetett kérdezni.

A feladat a jólformázottságot követelte meg, amely esetünkben a következőket jelenti: - meg kellett választani egy gyökérelemet - az egyes elemeket szabályosan be kell ágyazni egymásba - a nyitó és záró tageknek egyezniük kell

A jólformázottság keretein belül kell megoldani a tartalom logikus szerkezetű rögzítését. Ezt a rendet mutatja a közölt megoldás CSS-től megszabadított XML dokumentuma:

Amint látható, a válogatás költőkből épül fel, az egyes költők személyes adataik mellett verseiket tartalmazzák, a verseknek van címe és vannak versszakaik, a versszakok verssorokból állnak

A fentiek mellett fontos volt a dokumentum jól olvashatósága a forrásban, amelyet helyes tabulálással lehetett megoldani. Ez az alábbi képen jól látható:

A megjelenítésnél fontosnak tartottuk, hogy a költők és a versek, valamint a versekhez tartozó egyes részek különüljenek el egymástól.

A következő letölthető mintamegoldás Szabó 928 Attila munkájának apróbb módosításával állt elő. i208minta.zip

A számunkra legesztétikusabb végeredményt adó CSS fájlt Horváth 135 Loránd készítette:

A fenti kialakításhoz tartozó CSS fájl, amelynek külön értéke, hogy gazdagon kommentezett: i208ccsminta.zip


Statistics:

9 students sent a solution.
10 points:Molnár Gábor, Szabó 928 Attila.
9 points:Balla Attila, Barta 111 János, Horváth 135 Loránd, Pap 999 Dávid.
7 points:1 student.
5 points:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, March 2009