Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 212. (April 2009)

I. 212. There are at most 8 contestants in a certain chess competition. Each person plays against everybody else twice: once with white and again with black. A player gets 1 point for a win, 0.5 point for a draw and 0 points for a loss.

A spreadsheet application is used to keep track of the outcome of the matches. Worksheet ``Party'' contains the results from the viewpoint of the player with white. For example, if C is with white, A is with black and C has won, then ``1'' should appear in the row of C and column of A (see the first table).

You should work out that only values 0, 0.5 and 1 can be entered into the results field on worksheet Party. The name of the contestants can be entered in the first column, after which the first row is automatically filled with the same data. (You do not have to disable entering results into columns and rows of non-existent matches.)

Worksheet ``Actual'' should contain the current results of the contest. Players should be ordered according to their points in descending order. (If two players have the same score, their order is irrelevant, however, they should have the same place.) In the example, ``gy'' abbreviates victory, ``d'' is for draw, ``v'' denotes a lost party, and ``pont'' is points (see the second table).

The sheet (i212.xls, i212.ods, ...) together with a short documentation (i212.txt, i212.pdf, ...) should be submitted, also containing a brief description of your solution and the name and version number of the spreadsheet application.

(10 pont)

Deadline expired on May 15, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A feladatot megoldók alapvetően kétféleképpen dolgoztak. Volt, aki a makrókat is segítségül hívta, de általában „hagyományos” módon próbálták a megoldást elkészíteni. A két út lényegében csak a rendezett sorrend előállításában tér el. Az alábbiakban csak a megoldás elvi menetét tekintjük végig. Javasolt a belinkelt mintamegoldások áttanulmányozása.

Parti munkalap előállítása:

Az első sornak automatikus kitöltése könnyű, de volt aki nem figyelt arra, hogy a cella versenyző hiányában üresnek látszódjék (feltételes formázás vagy Ha() függvény)

A partik eredményének bevitelénél az adott tartomány celláira adatbeviteli korlátozás kellett beállítani (Excelben: Adatok/Érvényesítés)

A lap megalkotásakor fel kellett készülni nyolc versenyző kezelésére.

Segédszámítások

A győzelmek, döntetlenek, vereségek meghatározásánál figyelembe kellett venni a világossal és a sötéttel játszott partik eredményét is. (Darabteli() függvény)

A pontszám egyszerű összeadással megadható

Befejezés makróval:

A makró segítségével már csak rendezni kell, amelyet minden módosítás után futtatni kell. A Workbook_SheetChange() néven létrehozott makrók teljesítik ezt a feltétel. Ezt az utat választotta Balla Attila, akinek a megoldását közöljük.

i212ballaattila.xls

Befejezés hagyományos eszközökkel

A másik út legegyszerűbb megoldásának döntő pontja a helyezések meghatározása. (Sorszám() függvény)

Az azonos helyezéseket a végső megoldáshoz meg kell különböztetni. (Darabteli() függvény)

Az egyedi helyezések alapján a végeredmény könnyen meghatározható (Index() és Hol.van() függvények)

Ez az út a követező csatolt fájlban követhető nyomon.

i212klasszikus.xls


Statistics:

9 students sent a solution.
10 points:Balla Attila, Szabó 928 Attila.
9 points:Horváth 135 Loránd.
8 points:1 student.
7 points:2 students.
5 points:3 students.

Problems in Information Technology of KöMaL, April 2009