Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 267. (April 2011)

I. 267. In this task you should create a document having the same content and format as the file chelsea_minta.pdf downloadable from our website. All the necessary files are found in the compressed file chelsea_forras.zip.

The document uses A4 paper format with 6 cm left margin, and 7 cm right margin. You should notice that some characters can not be found in the source file.

Your solution gets more points if it makes use of the features of the word processor providing effective and seamless workflow.

Your document should be submitted in the default format of the word processor (i267.doc, i267.docx, i267.ods, ...) together with a description (i267.txt, i267.pdf, ...) containing the name and version of the word processor.

Downloadable files: chelseaforras.zip, chelseaminta.pdf

(10 pont)

Deadline expired on May 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A szövegszerkesztésre sokan gondolnak úgy, mint valami egyszerű, igazi hozzáértést nem igénylő folyamatra. Ez a vélekedés azonban téves. Egy szövegszerkesztési feladatot igényesen, ugyanakkor megfelelő hatékonysággal nagyon kevesen tudnak. Erre a feladat szövegében is utaltunk, de a feladat értékelésében csak a tartalomjegyzék készítésénél került hátrányba az egyszerűbb eszközökkel dolgozó diák.

A feladat legérdekesebb elemei: - a címhez kapcsolt jegyzet nem az aktuális oldal alján szerepel, ezért nem lábjegyzet, hanem csak végjegyzet lehet; mivel nem az utolsó oldalon van, ezért nem a dokumentumhoz, hanem a szakaszhoz kapcsoljuk, így a dokumentum utolsó oldala külön szakasz kell legyen

- az első kivételével minden oldalon balra megjelenő felirat úgy készíthető el hatékonyan, ha azt az élőfejhez kapcsoljuk

- a tartalomjegyzék készítéséhez jó előkészítés, ha a szürke hátterű alcímeket azonos stílussal formázzuk (ekkor legenerálható a tartalomjegyzék); ha az üres bekezdéseket el akarjuk kerülni, akkor nem oldaltöréssel választjuk el az első és a második oldalt, hanem formázással.

- a forrásban szereplő kötőjel karaktereket gondolatjelre kellett volna cserélni a megfelelő helyeken

Bár volt maximális KöMaL pontszámot érő megoldás, de az sem volt hibátlan, így központilag készült megoldást közlünk: chelseaminta.doc

A feladat - érettségihez hasonló - értékelési utmutatóját is letölthetitek: ertekeles267.pdf Az értékelés során a karakterméreteknél, térközöknél, képek méretezésénél nagy tűréshatárral dolgoztunk, az oldalmérethez és az egyes szövegelemek egymáshoz viszonyított helyzete/mérete volt a döntő.


Statistics:

6 students sent a solution.
10 points:Gema Barnabás.
9 points:Kalló Kristóf.
8 points:2 students.
6 points:1 student.
5 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, April 2011