Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 284. (January 2012)

I. 284. Vitamins are essential, biologically active organic compounds. Data for some vitamins are available in the file vtabla.txt. The other file vitforras.txt specifies which food contains which vitamin.

1. Create a new database named vitamin. Data tables should be imported into the database using the names vtabla and vitforras. The txt files are tabulator separated text files in UTF-8 encoding with field names in the first line.

2. Upon creating the database, you should set the appropriate data types and keys. Add a unique identifier azon to the table vitforras.

Table:

Now solve the following tasks and save them by using the names in parentheses. No other fields, only the requested results should appear.

3. List by a query names of water-soluble vitamins together with their minimal and maximal daily intake. (3vizben)

4. Make a query to list all foods containing vitamin B12. (4b12)

5. By using a query, give the name of those foods that contain at least two vitamins. You should display the name of the food together with the number of vitamins in it. (5tobb)

6. By using a query, list the name of those foods that contain vitamin A together with some other vitamin(s). Each vitamin name should be listed only once, but vitamin A should not be displayed again. (6avit)

7. Using a query, list the name of those foods that contain both water-soluble and fat-soluble vitamins. Each food name should be listed only once. (7komplex)

8. Create a report to display the food names containing the different vitamins. The report should be grouped and ordered by the vitamin names. The food names should be in alphabetical order. If necessary, you can create auxiliary queries. (8jel)

9. List those vitamins to which there is no corresponding food in the database. (9hiany)

10. Create a crosstab query to give which vitamins are contained in the different food types (in the example, ``élelmiszer'' is food). (10kereszt)

The database (i284.accdb, i284.odb, ...) together with a short documentation (i284.txt, i284.pdf, ...) -- also containing the name and version number of the database application -- should be submitted in a compressed file (i284.zip).

(10 pont)

Deadline expired on February 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásokról:

A versenyzők átlagos pontszáma magas ennél az emelt szintű típusú adatbázis-kezelési feladatnál. A pontveszteségek elsősorban figyelmetlenségekből és kevésbé elvi tévedésekből származnak.

A helyes megoldást beküldő versenyzőknek is érdemes áttanulmányozni az értékelési útmutatót, amely az érettségi pontozásnak felel meg.

Mintamegoldásként Jákli Aida Karolina 9. osztályos (Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium) munkáját közöljük: i284.accdb


Statistics:

13 students sent a solution.
10 points:Antal János Benjamin, Barkaszi Richárd Miklós, Jákli Aida Karolina, Kalló Kristóf, Kocsis 789 Mátyás, Kucsma Levente István, Varga 256 Erik, Veress Péter.
9 points:Adrián Patrik, Fényes Balázs, Gema Barnabás, Kovács Balázs Marcell.
8 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, January 2012