Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 300. (September 2012)

I. 300. 175 years ago Samuel Morse revolutionized communication by introducing his telegraph system on September 4, 1837 in New York.

You should create a web page featuring the Morse telegraph. Your page should have a built-in interactive part according to the following specifications:

\bullet it should contain an input field into which one should be able to enter at most 40 characters of the English alphabet;

\bullet this text should be converted to a Morse code and animated as dots and dashes on a strip of tape, or played as beeps of appropriate length.

The web page contained in a compressed folder (i300.zip) should be submitted, including the HTML documents (with index.html as a starting page), images, sound files and any other files needed for offline viewing. Texts and image sources should be credited.

(10 pont)

Deadline expired on October 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A feladat étékelésénél a tartalmat (Morse élete, távíró leírása, képek, kódtábla, stb) 3 pont értékben vettük figyelembe. Az elkészítéshez használt források megjelölése 1 pontot ért. A beviteli mező és a végrehajtáshoz szükséges gomb elkészítéséért, egy karakter helyes kódolásáért valamint az összes karakter helyes kódolásáért 1-1 pont járt. A kódolt tartalom feladatban leírtaknak megfelelő megjelenítéséért legfeljebb 3 pontot lehetett kapni.

Mintamegoldásként három beküldő munkáját közöljük: Dobos-Kovács Mihály volt az egyedüli, aki a kódolt tartalmat hangban jelenítette meg. (doboskovacs.zip) Gema Barnabás minden szempontból nagyon szép munkát készített. (gema.zip) Lapincs Mátyás a feladat utolsó részét nem tudta az elvárt módon elkészíteni, de a többi rész megoldásáért mégis közlésre érdemesnek tartjuk. (lapincs.zip)


Statistics:

10 students sent a solution.
10 points:Dobos-Kovács Mihály, Gema Barnabás.
9 points:Fényes Balázs.
7 points:1 student.
6 points:2 students.
5 points:1 student.
4 points:1 student.
3 points:1 student.
1 point:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, September 2012