Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 309. (December 2012)

I. 309. Nowadays one can learn the usage of several programs by simply watching some video tutorials on them on the Internet. These videos typically feature an instructor solving a given problem on their computer, and the steps together with some verbal comments are recorded. With the help of program Jing, for example, one can create such videos.

Your task is to illustrate some features of the clone tool of the Inkscape program (version 0.48 or higher) capable of creating vector graphics. The length of your video tutorial should not exceed 5 minutes. You can use an arbitrary recording program, not only Jing. Your video should be uploaded to a free video hosting site.

A document (i309.pdf) should be submitted, containing the name and version number of the application used, and a link pointing to your tutorial video.

(10 pont)

Deadline expired on January 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Egy program apró részletének bemutatása sem könnyű, különösen, ha a rendelkezésre álló idő korlátos. Ilyen esetben fontos a megfelelő súlyozás, és persze annak eldöntése is, hogy esetleg mi maradjon ki.

Az értékelés során a következő elemeket figyeltük:

- formai: a hossz megfelel-e a leírtaknak; van-e kezdete és vége a videónak

- egyszerű klónnal kapcsolatos elemek: megtudjuk-e, hogy mi az; klón és másolat különbözősége; eredeti és klón viszonya; klón lekapcsolása, hozzárendelése

- csempézett klónok: bemutat csempézett klónt; a technikai beállítások követhetők;

- a kész eredmény "termék", azaz önálló képként vagy díszítőelemként elképzelhető

A feladat jellege miatt mind a négy megoldás linkjét megadjuk.

Fényes Balázs, Gema Barnabás, Qian Lívia, Tomku György


Statistics:

4 students sent a solution.
10 points:Fényes Balázs.
8 points:1 student.
7 points:2 students.

Problems in Information Technology of KöMaL, December 2012