Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 320. (April 2013)

I. 320. Your task with your friends is to create an easily understandable web page, similar in structure to the port.hu page, containing your school events. Your page should also contain past and known future events. The following content should be created.

\bullet When an event (a performance, lecture, and so on) is chosen, its title, date(s), location and the list of performers or contributors are to be displayed.

\bullet When a location (e.g., a room) is chosen, the name and date of the events at that location should be displayed.

\bullet When a date is chosen, all the events taking place that day should be listed with title, date and location.

\bullet When a performer is chosen, the event name with their role should be displayed.

The above task is divided among the group members. Your task is to design the appropriate database, fill it with some test data, further, make the SQL queries needed to create the above content. You should use the MySQL database manager (MySQL is also contained in the multi-platform XAMPP package we recommend; as for the database server, phpmyadmin may be convenient).

A brief description of your solution (i320.pdf) with an image of the database model (i.e., table relations) and the MySQL version number, the export/dump of the database (i320.sql), and a file i320.txt containing the SQL queries to create the above page contents should be submitted.

(10 pont)

Deadline expired on May 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Az adatbázis tervezését igénylő feladattal csak kevesen próbálkoztak meg. A szerkezetet egy beküldőnek sem sikerült helyesen kialakítania.

Elvárások lettek volna: megfelelő egyedek választása: közreműködő, rendezvény, hely (a megfelelő elsődleges kulcsokkal); a kapcsolatok ez esetben csak megfelelő kapcsolótáblákkal készíthetők el; a teljesen helyes szerkezetet külön értékeltük.

Az alábbi két kép, amely a könnyebb elkészítés érdekében MS Access programmal készült, más és más előfeltevéseken alapul. (egy-egy rendezvény minden időpontban ugyanazokkal a közreműködőkkel készül, vagy dátum szerint ez egyedi is lehet.)

A szerkezet alapján az SQL kérdésekkel már biztosan nem adódna gond, ahogy a beküldők esetében is elfogadható volt a megoldás ezen része.


Statistics:

3 students sent a solution.
8 points:1 student.
7 points:1 student.
6 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, April 2013