Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem I. 408. (September 2016)

I. 408. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from September 10, 2016.]

(10 pont)

Deadline expired on October 10, 2016.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés és mintamegoldás:

A feladat megoldásához a HTML és a CSS néhány alaputasítását kellett alkalmazni egy szokatlan környezetben. (Nem weblapot, hanem e-bookot kellett készíten.) Sajnos a feladattól sokan megrettenhettek, ezért csak 6 megoldás érkezett. A teljes értékű megoldáshoz legalább a h2 stílust át kellett közvetlenül is definiálni.

A közölt megoldás a legolvashatóbb kódja miatt emelkedik ki, és Kis Lázár Bencétől, a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium 11-es tanulójától származik.

i408.epub


Statistics:

6 students sent a solution.
10 points:Fodor Jácint, Horváth 237 Lili, Kis Lázár Bence, Szakali Benedek.
9 points:Rittgasszer Ákos.
6 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, September 2016