Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 408. (September 2016)

I. 408. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from September 10, 2016.]

(10 pont)

Deadline expired on October 10, 2016.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés és mintamegoldás:

A feladat megoldásához a HTML és a CSS néhány alaputasítását kellett alkalmazni egy szokatlan környezetben. (Nem weblapot, hanem e-bookot kellett készíten.) Sajnos a feladattól sokan megrettenhettek, ezért csak 6 megoldás érkezett. A teljes értékű megoldáshoz legalább a h2 stílust át kellett közvetlenül is definiálni.

A közölt megoldás a legolvashatóbb kódja miatt emelkedik ki, és Kis Lázár Bencétől, a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium 11-es tanulójától származik.

i408.epub


Statistics:

6 students sent a solution.
10 points:Fodor Jácint, Horváth 237 Lili, Kis Lázár Bence, Szakali Benedek.
9 points:Rittgasszer Ákos.
6 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, September 2016