Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 417. (December 2016)

I. 417. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from December 28, 2016.]

(10 pont)

Deadline expired on January 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés: A feladatra mindössze négy megoldás született: három teljes értékű, egy hiányos. Érdekes, hogy a három teljes értékű megoldás mindegyike más-más filozófiát követ a görbék előállítására. Az egyikben két pont két kör mentén mozog, a másikban két pont egy-egy szakasz mentén szinuszos rezgést végez, a harmadik a görbe paraméteres egyenletéből indult ki.

Mintamegoldás: A közölt megoldás Csahók Mihálytól, a budapesti Németh László Gimnázium 9. osztályos tanulójától származik. i417.zip


Statistics:

4 students sent a solution.
10 points:Csahók Mihály, Kis Lázár Bence, Rittgasszer Ákos.
8 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, December 2016