Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 431. (May 2017)

I. 431. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from May 28, 2017.]

(10 pont)

Deadline expired on June 12, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés: A feladatra 5 megoldás érkezett, apró hibáktól eltekintve lényegében mindegyik teljes. Érdekes, hogy a legnagyobb népsűségű budai illetve pesti kerület meghatározására egyetlen beküldő sem választotta az AB függvényeket, ketten tömbképletet alkalmaztak, hárman pedig az újabb táblázatkezelőkben megjelenő MAXHA, MINHA függvényeket.

Mintamegoldás: A közölt mintamegoldás Horváth 237 Lili-től, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium 9. osztályos tanulójától származik. I.431.zip


Statistics:

5 students sent a solution.
10 points:Békési Péter, Horváth 237 Lili, Kis Lázár Bence, Szőnyi Laura.
9 points:Rittgasszer Ákos.

Problems in Information Technology of KöMaL, May 2017